Förordning

Regleringsgranskningen har förvandlats till en permanent verklighet i kryptorummet. Så mycket hade blivit tydligt i början av 2018. Tillsynsmyndigheter från alla hörn av världen vill anpassa kryptofenomenet till vissa regler eller ramar. Huvudfrågan är dock att urskilja vad kryptotillgångar är? Och om kryptotillgångar är värdepapper? Om så är fallet måste relevant lag tillämpas.

I USA meddelade Securities and Exchange Commission (SEC) att alla kryptotillgångar är investeringskontrakt eller – värdepapper. Detta korrigerade senare att alla, förutom Bitcoin och Ethereum (i sitt nuvarande skede) ska betraktas som värdepapper. [mfn]https://coincenter.org/ fi les / 2019-03 / clayton-token-response.pdf[/ mfn]

Verkligheten är att det amerikanska rättssystemet i stor utsträckning fortfarande förlitar sig på den 86 år gamla Securities Act, med undantag som gjorts tillgängliga med antagandet av JOBS Act 2012. Och inom denna ändring finns det en plats för säkerhetstecken att utfärdas också. Små emissioner på upp till 1 miljon USD kan genomföras som crowdfunding-projekt. Större erbjudanden kan göras som privata placeringar eller offentliga erbjudanden begränsade till ackrediterade (professionella eller höga nettovärden) investerare. Hur som helst är registreringen av den utfärdande säkerheten obligatorisk. Det är troligt att Securities Act kan se en större modernisering för att utesluta de flesta kryptovalutor från tillämpningen av federala värdepapperslagar. Under tiden identifierar den senaste diskussionen riktlinjer för hur man ska bedöma om den offentligt erbjudna eller sålda digitala tillgången är ett investeringsavtal och därför en säkerhet. [mfn]https://www.sec.gov/ fi les / dlt-framework.pdf[/ mfn]

I Europa, å andra sidan, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) uppmanat att utvidga Europas reviderade direktiv om marknader för finansiella instrument (MIFID II) till att omfatta kryptovalutaprodukter såsom initiala mynterbjudanden med värdepappersfunktioner bland överlåtbara värdepapper eller andra typer finansiella instrument. [mfn]https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/crypto-assets-need-common-eu-wide-approach-ensure-investor-protection[/ mfn] European Prospectus Regulations kommer att tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019 och ersätta det nuvarande direktivet. Enligt förordningen kommer varje EU-medlem att kunna sätta sin egen gräns mellan 1 och 8 miljoner EUR när det obligatoriska prospektkravet gäller.

På randen till Brexit publicerade Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) ett omfattande konsultationsdokument om klassificering och reglering av kryptotillgångar. [mfn]https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp19-03.pdf[/ mfn] Papperet strävar efter att ge regler och klarhet för företag och konsumenter när vissa aktiviteter kring ”kryptoassets” eller tokens själva faller inom FCA: s regelverk. Konkurrensverket påminner om att ett brott mot auktorisationssystemet är ett brott och innebär ett maximalt straff på 2 års fängelse eller en obegränsad fi n, eller båda. Efter samrådsperioden har FCA för avsikt att publicera den slutliga policydeklarationen för kryptotillgångar till sommaren 2019.

Andra banbrytande jurisdiktioner, såsom Schweiz, Malta, Estland, Litauen, Liechtenstein har granskat vilka typer av kryptotillgångar och föreslagit en klassificering av dessa.

Alla ovannämnda jurisdiktioner erbjuder mer eller mindre liknande klassificering av tokens. Stora delar av träd eller fyra typer. Det handlar om en inte så avlägsen framtid, när varje nationellt tillsynsorgan kommer att tvingas lägga fram sina åsikter eller riktlinjer i ämnet.

Tokenisering digital och oföränderlig bevis på ägande

Uppgången och nedgången av ICO-överflödet har resulterat i att man skapar ett starkt prejudikat i efterfrågan på tokenisering. Det har också föregått ett exempel för hur framtiden för värdepapper sannolikt kommer att se ut. Det kommer alltid att finnas en lag som reglerar värdepappersemission. Men det kommer också att finnas en decentraliserad reflektion av de emitterade värdepappren på blockchain. Med transparent protokollimplementering bör alla kunna få tillgång till smarta kontraktsspecifikationer och bedöma det övergripande marknadsintresset.

IEO eller det första utbyteserbjudandet tycktes avhjälpa några av de mest saknade aspekterna av en typisk ICO, såsom tillförlitlighet, förvaring, kontroll, transaktionshastighet, kostnad och försäljningskanaler. Men det återstår att se om det visar sig vara den mest lämpliga metoden för utgivande av verktygstoken. Trots allt bidrar tokenisering till en sund konkurrens mellan emittenter och emitteringsplattformar.

En äldre börsnotering kan inte tillämpas på tokeniserade värdepapper. Äldre utbyten saknar förståelse för den underliggande tekniken och godkännande av regler. Det är därför det finns många nya tekniskt avancerade initiativ som vill skapa ett reglerat utrymme för säkerhetstoken och sekundärmarknad.

För ett mindre kapitalföretag kan en KYC / AML-kompatibel STO-kampanj betraktas som ett alternativt sätt att få tillgång till finansiering. Tokenisering av företag genom att erbjuda aktiemarknader, inkomstdelning eller kapitalanskaffning med skuldpengar kan bli en oundviklig del av ett företags finansieringslivscykel. Ett erbjudande om säkerhetstoken kan motsvara initialt eller efterföljande aktie- eller skuldutbud i form av en digital token.

När tillgångar blir ett digitalt och oföränderligt bevis på ägande till en global gemenskap, det är då vi har skapat en demokratisk tillgång för alla att delta i tillväxten av den globala ekonomin. Idag har inte alla länder harmoniserade värdepapperslagar. Men vi är på god väg att sänka inträdeshindren för både investerare och emittenter.

Handla om de författare

Liza Aizupiete, VD för Fintelum, som betjänar kryptoindustrin genom att genomföra en tekniskt sund och KYC / AML-kompatibel token-försäljningsprocess, kryptofonder medförvaring, överföringsbyrå, sekundär token OTC-skrivbord och företagsåtgärder.

Tidigare var Liza grundare och verkställande direktör för ett valutaväxling Globitex samt generaldirektör för den litauiska e-penninginstitutionen NexPay UAB. En lettisk infödd, Liza tog examen från universitetet i Genève, Schweiz, med filosofi. Liza har erfarenhet av den finansiella industrin, inklusive handel, fond- och portföljförvaltning. Sedan 2012 har hon blivit passionerad för Bitcoin och senare kryptoindustrin som en förespråkare för ett decentraliserat och sundt monetärt system.

Handla om Fintelum

Fintelum är en omfattande lanseringsplattform för ICO / STO-token för företag som vill tokenisera sina tillgångar i form av nytta, eget kapital, skuld och annan tillgångs- eller inkomstdelningstoken. Fintelum-tjänsten omfattar en reglerad KYC-investering ombord och kontinuerlig efterlevnad av EU: s AML-lagar. Processen för tokenförsäljning kan följas genom en skräddarsydd instrumentpanel. Backoffice-systemet möjliggör åtkomst och hantering av data samt rapportering på begäran. För att minska riskerna för tokenförsäljning fungerar Fintelum dessutom som en förvaringsinstitut för kryptovaluta. Systemet har en integrerad plånbok med kall / varm multi-signatur. För att tjäna säkerhetstokenindustrin fungerar Fintelum som en överföringsagent, vilket säkerställer ägandet av säkerhetstoken bland vitlistade investerare. Fintelum kan också tillhandahålla sekundära token-OTC-utbytesfunktioner med pågående tjänster för företagsåtgärder, såsom röstning, utdelning och meddelanden.

Läs mer på https: // www. fi ntelum.com

Detta är del 5 av en 5-delarserie.

Klicka här för del 1

Klicka här för del 2

Klicka här för del 3

Klicka här för del 4

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me