VIII. USDT Teslimat Sözleşmeleri: Sözlük ve Formül

1. Çapraz Marj Modu

Her kullanıcı, USDT vadeli işlem işlemlerinde yer alan tüm fonları yönetmek için bir vadeli işlem hesabına sahiptir. Vadeli işlem ticareti sayfasının altında, hesap ayrıntılarını üst çubukta görebileceksiniz:

mceclip0.png

Fonlar arasında serbestçe transfer edilebilir "Spot Hesabı" ve "Vadeli İşlem Hesabı". Bununla birlikte, vadeli işlem sözleşmesi pozisyonları tutuyorsanız, vadeli işlemler hesabınızın belirli bir miktarı teminat olarak beklemeye alınacaktır ve bu, teslimattan önce geri çekilemez. Örneğin, öz kaynak bakiyeniz 10 USDT ve sözleşmelerinizin marjı 2 USDT’dir. Taşıyabileceğiniz miktar 8 USDT olacaktır. Gerçekleşen kar ve zarar da teslim / takas öncesi vadeli işlem hesabından aktarılamaz..

Vadeli işlemler hesabı, hisse senedi, mevduat, RPL ve UPL’den oluşur.

Özkaynak = Bakiye + RPL + UPL. Hesabınızdaki tüm varlıklara eşittir.

Bakiye: Vadeli işlem hesabınızın marjı, aynı zamanda spot hesabınızdan aktarılan tutardır. Yerleşimden sonra, RPL’niz bakiyenize eklenecektir.

RPL: gerçekleşen kar ve zarar. Teslimat veya takas öncesinde bir pozisyonun kapatılmasıyla elde edilen kar / zarar.

UPL: gerçekleşmemiş kar ve zarar. Henüz kapatılmamış bir pozisyon tarafından üretilen kar / zarar.

Teminat: Mevcut tüm pozisyonları tutmak için gerekli teminat. Gerekli teminat, fiyat ve tutulan pozisyon sayısına göre değişir..

Numara Dönem Açıklama
1 Eşitlik Bakiye + RPL + UPL olan hesabınızdaki varlıkların toplamı
2 Denge Hesaba yatırılan teminat (Cüzdan / Spot / Vadeli İşlemler / ETT hesaplarından aktarılabilir). Yerleşimden sonra, RPL ve UPL’niz de burada alacaklandırılacaktır..
3 Gerçekleşen P / L Son kapatmadan bu yana kapatılan pozisyonların kar ve zararı (her gün 08:00 UTC).
4 Gerçekleşmemiş P / L Son ödemeden bu yana açık pozisyonların kar ve zararı (her gün 08:00 UTC).
5 Mevcut. Marj Açılış pozisyonları için mevcut olan marj, = Varlık – gerekli Sürdürme Marjı – Beklemedeki Marj
6 Kullanılan Marj Açık pozisyonlar için kullanılan marj = Sürdürme Marjı + Beklemede Teminat
7 Sipariş Marjı Açık siparişler için marj durduruldu
8 Teminat Oranı Özsermaye / (Pozisyon Değeri + Bekletme Teminatı x Kaldıraç) olan hesap için bir risk göstergesi
9 Sürdürme Marjı Oranı Mevcut pozisyonları korumak için mümkün olan en düşük Teminat Oranı. Teminat Oranı, Sürdürme Teminat Oranı + Tasfiye Ücreti Oranından düşük ise, Tam veya Kısmi Tasfiye meydana gelir..

mceclip1.png

Numara Dönem Açıklama
1 Açık Pozisyon (belirteç / sözleşme) Açılan sözleşme sayısı. Birim USDT’ye çevrilebilir. Açık Pozisyon = Nominal değer x Sözleşme sayısı x Son Doldurulan Fiyat
2 Mevcut. Devam Açılan sözleşme sayısı olan kapatılabilir sözleşme sayısı – Dondurulan sözleşmelerin sayısı
3 Marj Nominal Değer x Sözleşme Sayısı x En Son Fiyat / Kaldıraç
4 PL Ödenen ve Bakiyeye alacaklandırılan RPL ve UPL dahil mevcut Açık Pozisyonun kârı.
5 PL Oranı Kar / başlangıç ​​marjı
6 Ort. Fiyat Yerleşime göre değişmeyen ve bu pozisyonu açmanın maliyetini doğru bir şekilde yansıtan ortalama pozisyon açma maliyeti
7 Setl. Fiyat UPL’yi hesaplamak için kullanılan fiyat. Ödeme sırasında fiyat her gün ayarlanacaktır. Ancak, bu tür bir düzenleme, kullanıcıların gerçek kârını etkilemez..
8 Tasfiye Fiyatı Teminat Oranının hesaplanmasında En Son Marka Fiyatı olarak kullanıldığında, Teminat Oranını gerekli Sürdürme Teminatı Oranı + Tasfiye Ücreti Oranına eşit hale getiren fiyattır. Mark Fiyatı bu fiyata ulaştığında, Tam veya Kısmi Tasfiye gerçekleşir.
9 Takas Kazanç Ödeme prosedüründen bakiyenize yatırılan kar.
10 Gerçekleşmemiş P&L Açık pozisyonlarınızın karları veya zararları. Tüm UPL, her gün takas sırasında kapatılacak ve kullanıcı bakiyesine alacak kaydedilecektir. Daha sonra UPL sıfırlanacaktır. Uzun pozisyon : (son marka fiyatı-uzlaştırma referans fiyatı) x sözleşme sayısı x yüzey değeri Kısa Pozisyon : (uzlaştırma referans fiyatı – son işaret fiyatı fiyatı) x sözleşme sayısı x nominal değer

2. Sabit Marj Modu

Fonlar ayrılmıştır "alt hesaplar" bu mod altında. Her bir alt hesap bakiye, RPL, bekletilen tutar ve UPL’den oluşur.

Fonlar arasında serbestçe transfer edilebilir "Vadeli İşlem Hesabı" ve "Spot Hesabı". Ancak alt hesaplardaki fonlar ancak tüm sözleşme pozisyonları kapatıldıktan sonra aktarılabilir. RPL yalnızca uzlaştırma sonrasında aktarılabilir.

Bakiye (hesap): tüm açık pozisyonlar için marj, marj eklemek için alt hesaplara aktarılabilir.

Bakiye (alt hesap): açık pozisyonlar için marj. RPL ile birlikte, Teminat OCC olarak hareket ederler

Mevcut bir takas miktarı: yeni pozisyonlar açmak için mevcut marj

RPL: Son anlaşmadan şimdiye kadar pozisyonunuzu kapatarak gerçekleşen kazanç ve kayıplarınız. Açık pozisyonlar ve açık emirler için teminat olarak kullanılabilir..

Beklemede: Sözleşmenin açık emirleri için gereken marj. Emir doldurulduktan sonra değer, öz sermaye ve RPL’den oluşan Teminat OCC’ye eklenecektir..

Sabit teminat: Takasın pozisyonları için gerekli teminat. Teminat, pozisyonları açtıktan veya kapattıktan sonra aynı kalacaktır, ancak kullanıcı tarafından manuel olarak eklenebilir.

mceclip2.png

Numara Dönem Açıklama
1 Eşitlik Bakiye + RPL + UPL olan hesabınızdaki varlıkların toplamı
2 Denge Hesaba yatırılan teminat (Cüzdan / Spot / Vadeli İşlemler / ETT hesaplarından aktarılabilir). Yerleşimden sonra, RPL ve UPL’niz de burada alacaklandırılacaktır..
3 Gerçekleşen P / L Son kapatmadan bu yana kapatılan pozisyonların kar ve zararı (her gün 08:00 UTC).
4 Gerçekleşmemiş P / L Son ödemeden bu yana açık pozisyonların kar ve zararı (her gün 08:00 UTC).
5 Mevcut. Marj Açılış pozisyonları için mevcut olan marj, = Varlık – gerekli Sürdürme Marjı – Beklemedeki Marj
6 Kullanılan Marj Açık pozisyonlar için kullanılan marj = Sürdürme Marjı + Beklemede Teminat
7 Sipariş Marjı Açık siparişler için marj durduruldu

mceclip3.png

Numara Dönem Açıklama
1 Açık Pozisyon (belirteç / sözleşme) Açılan sözleşme sayısı. Birim USDT’ye çevrilebilir. Açık Pozisyon = Nominal değer x Sözleşme sayısı x Son Doldurulan Fiyat
2 Mevcut. Devam Açılan sözleşme sayısı olan kapatılabilir sözleşme sayısı – Dondurulan sözleşmelerin sayısı
3 Marj Nominal Değer x Sözleşme Sayısı x En Son Fiyat / Kaldıraç
4 PL Ödenen ve Bakiyeye alacaklandırılan RPL ve UPL dahil mevcut Açık Pozisyonun kârı.
5 PL Oranı Kar / başlangıç ​​marjı
6 Ort. Fiyat Yerleşime göre değişmeyen ve bu pozisyonu açmanın maliyetini doğru bir şekilde yansıtan ortalama pozisyon açma maliyeti
7 Setl. Fiyat UPL’yi hesaplamak için kullanılan fiyat. Ödeme sırasında fiyat her gün ayarlanacaktır. Ancak, bu tür bir düzenleme, kullanıcıların gerçek kârını etkilemez..
8 Tasfiye Fiyatı Teminat Oranının hesaplanmasında En Son Marka Fiyatı olarak kullanıldığında, Teminat Oranını gerekli Sürdürme Teminatı Oranı + Tasfiye Ücreti Oranına eşit hale getiren fiyattır. Mark Fiyatı bu fiyata ulaştığında, Tam veya Kısmi Tasfiye gerçekleşir.
9 Takas Kazanç Ödeme prosedüründen bakiyenize yatırılan kar.
10 Gerçekleşmemiş P&L Açık pozisyonlarınızın karları veya zararları. Tüm UPL, her gün takas sırasında kapatılacak ve kullanıcı bakiyesine alacak kaydedilecektir. Ardından UPL sıfırlanacaktır. Uzun pozisyon : (son marka fiyatı-uzlaştırma referans fiyatı) x sözleşme sayısı x nominal değer Kısa Pozisyon : (uzlaştırma referans fiyatı – son marka fiyat fiyatı) x sözleşme sayısı x nominal değer
11 Teminat Oranı Hesap için bir risk göstergesi: (Sabit Marj + UPL) / Pozisyon Değeri = (Sabit Marj + UPL) / (Nominal Değer x Sözleşme Sayısı x Son Marka Fiyatı)
12 Sürdürme Marjı Oranı Mevcut pozisyonları korumak için mümkün olan en düşük Teminat Oranı. Teminat Oranı, Sürdürme Teminat Oranı + Tasfiye Ücreti Oranından düşük ise, Tam veya Kısmi Tasfiye meydana gelir..

3. Kar ve zarar

Uzlaşmadan önce, kullanıcılar sözleşmeyi kendi takdirlerine göre satın alabilir ve satabilir..

RPL, kapanış pozisyonlarından elde edilen kar ve zarardır.

Bir sözleşmenin RPL’si:

Uzun açık: RPL = (Nominal Değer x Ortalama Kapanış Fiyatı – Nominal Değer x Uzlaşma Referans Fiyatı) x Kapatılan sözleşme sayısı.

Örneğin. John, 5000 USDT / BTC Uzlaşma Referans Fiyatından 200 uzun BTC sözleşmesi açtı, ardından 100 sözleşmeyi 1.0000 USDT / BTC’den kapattı, ardından RPL = (0.0001 BTC x 10000 USDT / BTC – 0.0001 BTC x 5000 USDT / BTC ) x 100 = 50 USDT.

Kısa açık: RPL = (Nominal Değer x Uzlaşma Referans Fiyatı – Nominal Değer x Ortalama Kapanış Fiyatı) x Kapatılan sözleşme sayısı.

Örneğin. John, 5000USDT / BTC standart uzlaşma fiyatından 1000 kısa BTC sözleşmesi açtı, ardından 800 sözleşmeyi 1.0000 USD / BTC’den kapattı, o zaman RPL = (0.0001 BTC x 5000 USDT / BTC – 0.0001 BTC x 1.0000 USDT / BTC ) x 800 = – 400 USDT.

Bir sözleşmenin UPL’si:

Uzun açık: UPL = (Nominal Değer x Son Marka Fiyatı – Nominal Değer x Uzlaşma Referans Fiyatı) x Elde tutulan sözleşme sayısı

Örneğin. John, 500 USDT / BTC Uzlaşma Referans Fiyatından 600 uzun BTC sözleşmesi açtı ve en son işaret fiyatı 600 USDT / BTC, UPL o zaman = (0.0001 BTC x 600 USDT / BTC – 0.0001 BTC x 500 USDT / BTC) x 600 = 6 USDT.

Uzun açık: UPL = (Nominal Değer x Uzlaşma Referans Fiyatı – Nominal Değer x Son Marka Fiyatı) x Elde tutulan sözleşme sayısı

Örneğin. John, 1000USDT / BTC yerleşim referans fiyatından 1000 kısa BTC sözleşmesi açtı ve en son işaret fiyatı 500 USD / BTC, UPL o zaman = (0.0001 BTC x 1000 USDT / BTC – 0.0001 BTC x 500 USDT / BTC) x 1000 = 50 USDT.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map