Vad är valutakurser?

Om du är inblandad i valutahandel är valutakurser något du kommer att tänka på regelbundet under varje handelsdag. Om du är en ny näringsidkare eller någon som tittar in från utsidan kanske du undrar exakt vad valutakurser är och varför de till och med spelar roll.

Dessa är båda punkter som vi kommer att ta upp för att ge dig en tydligare bild om valutakursernas funktion och varför de är så viktiga.

Grunderna i en växelkurs

Ur ett mycket enkelt perspektiv berättar en växelkurs värdet av en valuta mot en annan. Så växelkursen är vad du kommer att använda om du vill veta hur mycket 1 euro kommer att kosta i exempelvis amerikanska dollar. Om vi ​​tar exemplet i takt med idag, skulle 1 euro vara värt 1,12 dollar, så om du vill köpa 1 euro kommer det att kosta dig 1,12 dollar.

Detta växelkursvärde fluktuerar alltid baserat på marknaden och handeln på denna marknad vilket effektivt sätter priset för varje valuta. Det finns en mängd olika drivrutiner när det gäller växelkurser för vissa valutor. Dessa inkluderar inte bara de ekonomiska utsikterna i landet utan även andra faktorer som sociala, inhemska och geopolitiska miljöer. Alla dessa faktorer återspeglas i handeln med valutor på valutamarknaden som är öppen 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan. Detta är den största finansiella marknaden som handlas i världen för närvarande, med värden som överstiger 5 biljoner dollar varje dag.

Hur viktigt är växelkursen?

Växelkursen är av central betydelse av ett antal skäl. För det första kanske du tror att växelkursen inte påverkar dig om du inte är engagerad i valutahandel. Så är inte fallet. Ett mycket vanligt exempel på hur växelkurserna kan påverka din personliga ekonomi är om du tar en semester eller reser till USA från Europa eller vice versa. Om du kommer från Europa och dollarn är stark, kommer din euro faktiskt att köpa fler amerikanska dollar. Detta ger en billigare resa totalt sett. Detsamma gäller i motsatt riktning.

På en bredare nivå kan styrkan i en valuta och växelkurser få stor inverkan på import- och exportkostnaderna. Detta får nationer att prioritera stabiliteten i sin valuta, särskilt mot USD som kan förbättra deras potential för handel. Valutakursernas stabilitet mellan större handelspartner som USA och EU är avgörande för hela ekonomin.

När det gäller valutamäklare och handlare på marknaden får valutakurser en annan betydelse eftersom marknaden inleds i en mängd olika transaktioner där fluktuationerna i valutakurser kan ge vinster och förluster för handlare.

Olika typer av växelkurser

Om du tittar på en växelkurs kan du anta att det bara finns en typ av kurs. Detta är faktiskt inte heller fallet. Det finns flera typer av växelkurser som huvudsakligen kan delas in i två kategorier, en flexibel kurs och en fast kurs.

Flexibla växelkurser

De allra flesta av växelkurserna i världen är flexibla. Detta gäller verkligen någon av de viktigaste valutorna som du kommer att stöta på i valutahandel. En flexibel växelkurs innebär att kursen rör sig fritt baserat på valutamarknadens krafter och den handel som sker.

Med en flexibel ränta finns det inget direkt ingripande från en regering för att fastställa värdet på landets valuta. Det finns naturligtvis ett antal inflytanden på flexibla växelkurser, och den offentliga finanspolitiken spelar en roll här. Med detta sagt påverkar politik generellt en växelkurs över en längre tid och på ett indirekt sätt.

Fasta växelkurser

En fast växelkurs är en som sällan rör sig. Detta kan bero på ett antal anledningar, men oftast fastställs och regleras dessa växelkurser av regeringen i deras länder. Valutan i dessa länder är vanligtvis knuten till den amerikanska dollarn inom ett visst intervall.

För att upprätthålla detta intervall mot dollarn har centralbankerna i dessa länder vanligtvis tillräckligt med amerikanska dollar i reserv som de sedan kan byta mot den lokala valutan för att minska cirkulationen och upprätthålla ett visst värde. De kommer också i de flesta fall att noggrant kontrollera valutaförflyttningen både in och ut ur landet. Hongkongsdollaren är ett exempel på en valuta kopplad till USD, medan den kinesiska yuanen också är ganska strikt kontrollerad och inte rör sig nästan lika ofta som en flexibel växelkursvaluta.

Faktorer som kan påverka en växelkurs

Det finns många viktiga faktorer som kan påverka växelkursen för en viss valuta. Normalt sett är det allmänna ekonomiska läget i ett land en av de största faktorerna för att bestämma dess valutakurs. När en nation har en stark, positiv period med ekonomisk tillväxt möts detta i allmänhet med en ökad mängd investeringar och fler innehav av den valutan. Generellt sett är en stark valuta en indikation på goda ekonomiska förhållanden i det landet (Det finns några säkra valutavalutor som USD och JPY som kan bevisa undantaget här).

Räntesatsen i ett land har också ett stort inflytande på styrkan i valutan och växelkursen. Om ett land har en hög ränta anses den valutan i allmänhet vara mer värdefull och den kommer att köpas av investerare i avsikt att öka avkastningen genom den högre räntan.

En annan viktig faktor när det gäller valutakurser är tillgången på en valuta. Detta måste kontrolleras noggrant eftersom ett överutbud av valuta i hög grad kan undergräva det och leda till att räntorna sjunker och inflationen ökar när en valuta blir mindre värdefull ju mer som görs tillgängligt i förhållande till efterfrågan..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map