Zorunlu Tasfiye

1 、 Teminat Oranı Nedir?

Tam Tasfiye (önceki sistem)

 • Sabit Teminat Marjı Oranı = (Sabit Marj + UPL) / Pozisyon Marjı
 • Pozisyon Marjı = Sözleşme Yüz Değeri * Sözleşme Sayısı / (Ort. Açık Pozisyon Fiyatı * Kaldıraç Seviyesi)
 • Çapraz Teminat Marjı Oranı = (Bakiye + RPL + UPL) / (Pozisyon Marjı + Çalışma Emirlerinin Stopaj Marjı)
  • Pozisyon Marjı = Kontrat Yüz Değeri * İrtibat Sayısı / (Son İşlem Gören Fiyat * Kaldıraç Seviyesi)
  • Tüccarın marj oranı 10x kaldıraç için% 10’u ihlal ederse, bir marj çağrısı tetiklenir.

   Yatırımcının marj oranı 20x kaldıraç için% 20’yi ihlal ederse, bir marj çağrısı tetiklenir.

   LTC 10x sözleşmesi için, kayıp, pozisyon marjının% 90’ına ulaştıysa, bir teminat çağrısı tetiklenecektir..

   LTC 20x sözleşmesi için, zarar, pozisyon marjının% 80’ine ulaştıysa, bir teminat çağrısı tetiklenecektir..

   Kısmi Tasfiye (yeni sistem)

   • Sabit Teminat Teminat Oranı = (Sabit Teminat + UPL) / Pozisyon Değeri
   • Çapraz Teminat Marjı Oranı = (Bakiye + RPL + UPL) / (Pozisyon Değeri + Çalışma Emirleri Stopaj Marjı * Kaldıraç Seviyesi)
   • Pozisyon Değeri = Sözleşme Yüz Değeri * Sözleşme Sayısı / Son Marka Fiyatı

   2 、Zorunlu Tasfiye Nedir?

   Çapraz marj modunda: Bir pozisyonun en son işlem fiyatı, tam tasfiye için kullanıcıya olumsuz bir yöne gittiğinde, vadeli işlem hesabı öz sermayesi ise 10x kaldıraç için marjının% 10’u (= sürdürme marj oranı % 10) veya 20x kaldıraç için marjının% 20’si (= sürdürme marjı oranı % 20), pozisyon zorla tasfiye edilecek, buna zorunlu tasfiye denir. Kısmi tasfiye için teminat çağrısı, teminat oranı gerekli teminat teminat oranından düşük olduğunda gerçekleşir. Bir pozisyon zorunlu tasfiye edildikten sonra, sistem, kullanıcının sürdürme marj oranının 10x kaldıraç için% 10’dan veya tam tasfiye modu için 20x kaldıraç için% 20’den daha düşük olup olmadığını görmek için marjı serbest bırakmak için kullanıcının yerine getirilmemiş tüm siparişlerini iptal edecektir. veya kısmi tasfiye modu için gerekli bakım marj oranı. Eğer öyleyse, elde tutma pozisyonu zorunlu tasfiye motoru tarafından devralınacak ve kapanış emirleri, en son piyasa derinliği, esası, iflas fiyatı ve endeks fiyatı.

   Sabit marj modunda: Bir pozisyonun en son işlem fiyatı, kullanıcı için olumsuz bir yöne gittiğinde, pozisyonunun sürdürme marjı oranı, 10x kaldıraç için marjının ≤% 10’u veya marjının%% 20’si 20x ise tam tasfiye modu için kaldıraç oranı veya kısmi tasfiye modu için gerekli bakım marj oranından daha düşükse, pozisyon zorunlu tasfiye edilecek ve zorunlu tasfiye motoru tarafından devralınacaktır. Bu aşamada kullanıcının likidasyon kaybı, pozisyon koruma teminat oranı sıfıra düştüğünde oluşan zarara eşittir. Maksimum zarar, tasfiye pozisyonunun toplam marjını aşmayacaktır..

   Çapraz marj modunda, zorunlu likidasyon tetiklendiğinde tüm sözleşmelerin tüm pozisyonları kapatılacaktır. Sabit teminatlı modda, zorunlu tasfiye tetiklendiğinde sadece tasfiye tarafının pozisyonları kapatılacaktır..

   Zorunlu tasfiye tetiklendiğinde, risk yönetimi sistemimiz tüm holding pozisyonlarını devralacaktır. Kullanıcının tasfiye zararı, sürdürme marjı oranı 0’a eşit olduğunda zarar olacaktır. Aynı zamanda, risk yönetim sistemi, işlem etkinliğinin ve tasfiye karının maksimize edildiği bir fiyat üzerinden piyasaya bir kapanış emri gönderecektir. piyasa likiditesi, alış-satış marjı, iflas fiyatı ve endeks fiyatı. Kapanış emri, sistemimiz tarafından yakından izlenecektir. Emir uzun bir süre sonra boş kalırsa, sistemimiz tamamen yerine getirilene kadar yeni bir kapanış emri oluşturmak için piyasa derinliğini, temeli, iflas fiyatını ve endeks fiyatını yeniden değerlendirecektir. Zorunlu tasfiye gerçekleştikten sonra, tasfiye pozisyonları kullanıcının öz sermaye bakiyesinden ayrılacaktır. Pozisyonlar tam olarak yerine getirilmezse, zarar, kullanıcının tasfiye zararı olarak kaydedilir ve teslimat sırasında sosyalleştirilir. Kullanıcılar, tasfiye pozisyonları için daha fazla zarara uğramayacaklar.

   Doldurulan ve doldurulmayan tasfiye emirlerinin durumu tasfiye emir listesi altında yer almaktadır. Tasfiye pozisyonları (yakın uzun veya kısa kapanış) iflas fiyatının (sürdürme marjı oranı = 0) üzerinde doldurulursa, primler üretilecek ve gelecekteki herhangi bir toplumsal zararı karşılamak veya vadeli işlemlerde olayları çözmek için sigorta fonuna enjekte edilecektir..

   Tasfiye pozisyonları (yakın uzun veya kısa kapanış) iflas fiyatının altında doldurulursa (sürdürme teminatı oranı = 0) veya teslimat sırasında tam olarak doldurulmazsa, toplumsal zarar oluşacak ve sigorta fonu tarafından karşılanacaktır. Kayıp tamamen karşılanamazsa, kalan kısım geri alma işlemine tabi olacaktır. Her üç sözleşmenin de tüm kullanıcıları arasında elde edilen kar ile kayıp sosyalleşecek.

   3 、Tasfiye ve Risk Yönetimi Kuralları

   Vadeli işlemlerimiz sabit marj, çapraz marj ve likidasyon fiyat modlarını benimser. Yatırımcılar, alım satım tarzlarına göre yalnızca sabit marj veya çapraz marj modunu seçebilirler..

   Bir kullanıcı çapraz kenar boşluğu modunu seçerse, Vadeli işlem hesabındaki toplam öz sermaye bakiyesi artı gerçekleşen tüm kar ve zararlar pozisyon marjı olarak kullanılacaktır. Teminat oranı tam tasfiye modu için% 10 (10x) /% 20 (20x) veya kısmi tasfiye modu için gerekli sürdürme marjı oranına eşit veya altında olduğunda, hesap zorunlu olarak tasfiye edilecektir. Tüm pozisyonlar zorla kapatılacak, tasfiye emirleri yerine getirilmeden kalırken sigorta fonu tarafından karşılanacak veya sosyalleştirilecek.

   Bir kullanıcı sabit kenar boşluğu modunu seçerse, gerekli başlangıç ​​marjı aynı zamanda pozisyon marjı olacaktır. Teminat oranı, tam tasfiye modu için% 10 (10x) /% 20 (20x) veya kısmi tasfiye modu için gerekli sürdürme marjı oranına eşit veya altında olduğunda, hesap tasfiye edilecektir. Bu sözleşmenin aynı tarafındaki tüm pozisyonlar zorla kapatılacaktır. Karşı tarafın pozisyonları ve diğer sözleşmeler etkilenmeyecektir..

   Çapraz kenar boşluğu modu: Vadeli işlem hesabında bulunan tüm BTC ve LTC, pozisyon marjı olarak kabul edilecektir. Bu nedenle marj miktarı fiyat dalgalanmalarına göre değişecektir. Vadeli işlem fiyatı yatırımcı açısından elverişsiz bir yöne doğru hareket ettiğinde yatırımcının öz sermayesi azalacaktır. Teminat oranı, tam tasfiye modu için% 10 (10x) /% 20 (20x) ‘e eşit veya altında olduğunda veya kısmi tasfiye modu için gerekli sürdürme marjı oranı, hesap tasfiye edilecektir. Zarar, vadeli işlem hesabının öz sermaye bakiyesine eşit veya ona yakın olacaktır. Bir kullanıcı, kaldıraç çarpanını değiştirmek için marjı artırabilir veya sözleşme sayısını değiştirebilir. Marj ne kadar yüksekse, sözleşme numarası o kadar düşüktür, dolayısıyla daha düşük kaldıraç çarpanı ve zorunlu bir tasfiyeyi tetikleme riski daha düşüktür..

   Sabit kenar boşluğu modu: başlangıç ​​marjı, pozisyon marjı olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, vadeli işlem fiyatı dalgalansa bile marj miktarı değişmeden kalır. Vadeli işlem fiyatı yatırımcı açısından elverişsiz bir yöne doğru hareket ettiğinde gerçekleşmemiş zararlar oluşur. Teminat oranı, tam tasfiye modu için% 10 (10x) /% 20 (20x) ‘e eşit veya altında olduğunda veya kısmi tasfiye modu için gerekli sürdürme marjı oranı, hesap tasfiye edilecektir. Zarar, sözleşme tarafı için konulan başlangıç ​​teminatına eşit veya ona yakın olacaktır..

   Tasfiye fiyatı modu: OKEx vadeli işlemleri, birden fazla pozisyonun zorunlu olarak tasfiyesine yol açan değişken piyasa hareketlerini önlemek için yatırımcılara riski en aza indirmek için tasfiye fiyatı modu sağlar. Bir kullanıcının hesabı tasfiye edildiğinde, tüm tutma pozisyonları, hesabın öz sermaye bakiyesini piyasa fiyatı yerine sıfıra değiştirmek için bir fiyattan kapatılacaktır. Bu mod, piyasayı sıkıştırmayı önleyebilir ve vadeli işlemlerde fiyat hareketlerini en aza indirebilir. Tasfiye edilen emirler mutabakat sonrası tam olarak yerine getirilmezse, doldurulmayan emirler iflas pozisyonu olarak kabul edilecek ve tüm vadeli işlem piyasalarının tüm kullanıcıları arasında elde edilen kazançlarla sosyalleşecektir.

   Bir kullanıcının pozisyonunun veya açık emirlerinin boyutu, vadeli işlem sistemi veya diğer kullanıcılar için geri alma tehdidi oluşturan bir seviyede birikirse, OKEx, emirlerinizi iptal etmeyi veya pozisyonunuzun bir kısmını kapatmayı talep edebilir. Son bir önlem olarak OKEx, sistemdeki riski azaltmak için pozisyonu veya siparişleri sınırlama veya kısmen iptal etme hakkını saklı tutar..

   4 、Sigorta Fonu nedir?

   Sigorta fonu, ortaya çıkan toplumsal kaybı karşılamak veya vadeli işlemlerde olayları çözmek için kurulur. Fon kaynakları ağırlıklı olarak OKEx’ten ve zorunlu tasfiyelerden sonraki primlerden geliyor..

   5 、 Toplumsal Kayıp & Tam Hesap Clawback Sistemi

   OKEX Vadeli İşlemler, "tam hesap geri alma" geri alma oranını hesaplamak için sistem. Sistemin her üç sözleşmedeki teminat tamamlama kayıpları birleştirilecek ve geri alma işlemleri, her bir sözleşmenin teminat tamamlama zararı ve geri alma ayrı ayrı hesaplanması yerine, her kullanıcının tüm hesap karına göre hesaplanacaktır. Yalnızca o hafta için her üç sözleşmede de net kar elde eden kullanıcılar geri alma işlemine tabi olacaktır. Geri ödemeler, yalnızca sigorta fonunun sistemin toplam teminat arama kayıplarını karşılayacak kadar fonu yoksa gerçekleşir..

   Üç sözleşmenin mutabakatı ve teslimi (haftalık, iki haftada bir & üç ayda bir) her Cuma saat 16: 00’da (Hong Kong saati) gerçekleşir.

   Örneğin:

   Takas sırasında yerine getirilmeyen tasfiye emirleri:

   Haftalık: yok

   İki haftada bir: -100BTC

   Üç Aylık: -20BTC

   Sistemin toplam marj çağrısı kayıpları = haftalık kayıplar + iki haftada bir kayıplar + üç aylık kayıplar = 0BTC-100BTC-20BTC = -120BTC

   Sistemin kayıpları + sigorta fonu >= 0, sonra geri alma oranı = 0

   Sistemin kayıpları + sigorta fonu <0, sonra geri alma oranı = (sistem kayıpları + sigorta fonu) / tüm sözleşmelerde net kar

   Örneğin:

   Sistemin kayıpları: -120BTC

   Sigorta fonu = 100BTC

   Tüm sözleşmelerdeki kar = 20.000 BTC

   Geri çekme oranı = (-120BTC + 100BTC) / 20.000BTC =% 0.1

   Tüm sözleşmelerden net kar elde eden kullanıcılar için geri ödeme tutarı = (haftalık sözleşmeden elde edilen kâr + iki haftalık sözleşmeden elde edilen kâr + üç aylık sözleşmeden elde edilen kâr) * geri alma oranı.

   Geri alma tutarı otomatik olarak kardan düşülecektir..

   Örneğin, bir kullanıcının kazandığı kar:

   Haftalık = 3BTC

   İki haftada bir = -2BTC

   Üç Aylık = 1BTC

   Toplam = 3-2 + 1 = 2BTC.

   Geri alma oranı =% 0,1 ise, kullanıcının geri alma miktarı 2BTC *% 0,1 = 0,002BTC olacaktır..

   Mike Owergreen Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me
   Like this post? Please share to your friends:
   map