Thỏa thuận người dùng giao dịch tùy chọn OKEx

1. Tổng quan

1.1 Giao dịch Quyền chọn OKEx (“Dịch vụ”) là một dịch vụ giao dịch phái sinh Tài sản Tài chính Ảo (VFA) do Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (sau đây gọi là “OKEx”) đưa ra. Nó được thiết kế, quản lý và vận hành bởi OKEx. Để kích hoạt Giao dịch Quyền chọn OKEx, bạn phải đọc đầy đủ, hiểu và đồng ý với “Thỏa thuận người dùng Giao dịch Quyền chọn OKEx” và các nội dung có trong Điều 7.1 ở đây (“Thỏa thuận”). Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi chọn chấp nhận Thỏa thuận này.

1.2 Xin lưu ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ trước khi đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận. Đặc biệt, bằng cách chấp nhận Thỏa thuận trực tiếp hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận.

2. Tính đủ điều kiện của việc sử dụng dịch vụ

2.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • bạn đã đồng ý với “Điều khoản dịch vụ của OKEx” và bạn đủ điều kiện và không bị cấm sử dụng “Dịch vụ” được xác định trong đó;
 • Thỏa thuận này không mâu thuẫn với luật pháp của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn đến;
 • bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các VFA mà bạn đã gửi bằng Dịch vụ và các VFA nói trên được lấy từ các nguồn hợp pháp.

2.2 Bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • sự biến động giá cao của VFAs và các công cụ phái sinh của chúng có thể gây ra tổn thất lớn hoặc toàn bộ trong một thời gian ngắn;
 • việc thiếu các VFA được ký quỹ dưới dạng ký quỹ có thể phải thanh lý ngay lập tức các vị thế của bạn và bạn có thể mất tất cả các VFA mà bạn đã ký gửi với Dịch vụ;
 • lỗi kỹ thuật có thể xảy ra, điều này có thể trì hoãn hoặc chặn việc sử dụng Dịch vụ của bạn;
 • thị trường bất thường có thể xảy ra, có thể làm mất VFA của bạn.
 • Theo thời gian, để duy trì sự thịnh vượng chung của thị trường, OKEx cần thêm, bớt hoặc thay đổi các chính sách. Hành động như vậy có thể có lợi hoặc chống lại một người dùng cá nhân như bạn.

2.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Bạn sẽ không bắt đầu hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức thao túng thị trường nào.

3. Sử dụng Dịch vụ

3.1 Dịch vụ cung cấp cho bạn sổ đặt hàng theo thời gian thực cùng với các thông tin khác. Bạn có thể xem hoặc tải thông tin về để phân tích riêng. OKEx không chịu trách nhiệm về bất kỳ đánh giá hoặc phân tích nào mà bạn đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ.

3.2 Bạn có thể đặt hàng, theo hình thức mà OKEx yêu cầu, thông qua trang web, phần mềm khách hàng, API hoặc bất kỳ kênh nào khác. Sau khi đơn đặt hàng được thực hiện, bạn sẽ không thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng đó.

3.3 Khi lệnh mở của bạn được thực hiện, vị trí tương ứng sẽ được mở. Khi một lệnh đóng được thực hiện, vị trí tương ứng sẽ được đóng. Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các vị trí của bạn và về giá trị của các VFA của bạn và các dẫn xuất của chúng, trên cơ sở thời gian thực.

3.4 Hợp đồng quyền chọn sẽ được thanh toán vào lúc 08:00 (UTC) hàng ngày. Sau đó, UPL (Lãi và lỗ chưa thực hiện) và RPL (Lãi và lỗ đã thực hiện) sẽ được đặt lại về 0. Sau khi quyết toán, lợi nhuận tích lũy từ chu kỳ thanh toán này có thể được rút. (Để biết định nghĩa và tính toán của UPL và RPL, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tùy chọn OKEx).

3.5 Quyền chọn đổi tiền (ITM) sẽ tự động được thực hiện vào lúc 08:00 (UTC) vào ngày hết hạn. Khi hợp đồng được thực hiện, VFAs có giá trị hoàn trả tương đương sẽ được thêm vào số dư tài khoản của người mua và được khấu trừ từ người bán. Cả người mua và người bán cần phải trả một khoản phí để thực hiện. Quyền chọn thanh toán bằng tiền (ATM) và quyền chọn thanh toán bằng tiền (OTM) sẽ hết hạn mà không được thực hiện vào lúc 08:00 (UTC) vào ngày hết hạn. (Để biết định nghĩa và tính toán số tiền thanh toán thực hiện, ITM, ATM và OTM, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tùy chọn OKEx);

3.6 Bạn sẽ thanh toán cho OKEx cho Dịch vụ. Đối với việc sắp xếp thanh toán, vui lòng tham khảo Bậc biểu phí OKEx để biết chi tiết.

3.7 Nếu sự bất thường của thị trường xảy ra trước khi thanh toán và giao hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự biến động nghiêm trọng của chỉ số cơ bản hoặc tỷ lệ thu hồi bất thường, OKEx có thể quyết định giải quyết vào thời điểm thích hợp với phương pháp hợp lý về mặt thương mại. OKEx sẽ đăng một thông báo về các quy tắc chi tiết như vậy.

4. Quản lý rủi ro

4.1 Dịch vụ đưa ra các biện pháp khác nhau để kiểm soát các rủi ro có hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đánh dấu cơ chế giá
 • Cơ chế thanh lý một phần
 • Cơ chế thanh lý
 • Thủ tục vuốt ngược xã hội

OKEx sẽ liên tục cải tiến các biện pháp quản lý rủi ro.

4.2 "Đánh dấu cơ chế giá". OKEx áp dụng Cơ chế giá đánh dấu để tránh tổn thất tiềm năng của người dùng do thao túng giá hoặc các hành vi sai trái nguy hiểm khác đối với thị trường. Giá Mark được tính toán từ mô hình Đen và được điều chỉnh với sự thay đổi tổng thể của kỳ vọng giá quyền chọn, không được xác định bởi giao dịch hoặc báo giá của một công cụ duy nhất. OKEx áp dụng Mark Price để tính toán giá trị vị thế, PnL (Lãi và lỗ) và ký quỹ làm cơ sở kiểm soát rủi ro.

4.3 "Cơ chế thanh lý một phần". Khi tài khoản của bạn không đáp ứng yêu cầu ký quỹ, Thanh lý một phần sẽ được kích hoạt. Tài khoản của bạn sẽ được Công cụ quản lý rủi ro của Dịch vụ tạm thời tiếp quản. Trong Cơ chế thanh lý một phần, Công cụ quản lý rủi ro của dịch vụ sẽ tiếp tục thanh lý các vị thế của bạn, cho đến khi tài khoản của bạn đáp ứng yêu cầu ký quỹ một lần nữa. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tùy chọn OKEx để biết chi tiết.

4.4 "Cơ chế thanh lý". Khi vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới mức thanh lý, Thanh lý sẽ được kích hoạt. Tất cả các vị trí trong tài khoản của bạn sẽ được chuyển sang Công cụ quản lý rủi ro của Dịch vụ để thanh lý sau đó. Sau khi chuyển nhượng, tất cả các vị trí của bạn sẽ bị xóa và tài khoản chủ sở hữu sẽ bằng không. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tùy chọn OKEx để biết chi tiết.

4,5 "Thủ tục vuốt ngược xã hội". Các khoản lỗ do thanh lý tài khoản người dùng được gọi là khoản thâm hụt. Trong quá trình Thanh toán, Dịch vụ sẽ tính toán tổng thâm hụt gây ra bởi tất cả các Khoản thanh lý cưỡng bức (cả tại thời điểm kích hoạt và việc thanh lý các vị trí tiếp theo bởi Công cụ quản lý rủi ro của Dịch vụ). Tổng số tiền thâm hụt sẽ được Quỹ Bảo hiểm của Dịch vụ ưu tiên bù đắp. Nếu quỹ bảo hiểm cạn kiệt, thì Dịch vụ sẽ thông qua Thủ tục hỗ trợ xã hội để bù đắp khoản thâm hụt còn lại. Người dùng có lợi nhuận ròng trong chu kỳ sẽ phải chịu khoản thu hồi này. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tùy chọn OKEx để biết thêm chi tiết.

4.6 Nếu quy mô các vị thế hoặc lệnh mở của bạn tích lũy đến mức gây ra mối đe dọa đáng kể cho những người dùng khác, OKEx, theo quyết định của mình có thể yêu cầu bạn hủy lệnh hoặc đóng một phần vị thế của mình. Như một biện pháp cuối cùng, Dịch vụ có quyền giới hạn hoặc hủy bỏ các vị trí hoặc lệnh của bạn để giảm rủi ro trong hệ thống.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1 Bạn xác nhận rằng bạn hiểu rõ các quy tắc và chính sách liên quan đến Dịch vụ. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn do bạn hiểu sai các quy định và chính sách. Đặc biệt, để mở hoặc duy trì các vị thế của bạn, số lượng VFA bạn ký quỹ sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Thanh lý Cưỡng bức sẽ được kích hoạt. Khi Thanh lý Cưỡng bức xảy ra, bạn có thể mất tất cả VFA mà bạn đã ký quỹ dưới dạng ký quỹ.

5.2. Thông tin giao dịch chính xác của bạn sẽ chỉ được hiển thị sau khi quyết toán cuối cùng. Thông tin hiển thị giữa hai lần dàn xếp liên tiếp chỉ mang tính chất tham khảo và không thể đảm bảo là kết quả chính thức. Bạn có thể bị tổn thất nếu bạn hoạt động dựa trên những thông tin đó và OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất đó.

5.3 Để tuân thủ những thay đổi trong luật hoặc quy định hoặc để duy trì sự thịnh vượng chung của thị trường, OKEx sẽ cần, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các chính sách, quy tắc hoặc thực hiện các quy tắc khẩn cấp theo thời gian. Những thay đổi hoặc triển khai như vậy có thể dẫn đến việc tạm thời không thể truy cập vào tài khoản của bạn, khôi phục tài khoản của bạn, đóng ngay lập tức các vị trí nhất định của bạn hoặc gián đoạn Dịch vụ khác. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn.

5.4 OKEx sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do các tình huống không thể kiểm soát được, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • bảo trì hệ thống đã thông báo trước;
 • trục trặc thiết bị internet làm vô hiệu hóa quá trình truyền dữ liệu;
 • chiến tranh, bạo loạn, lũ lụt, động đất hoặc bất kỳ sự gián đoạn bất ngờ nào khác;
 • tấn công hack, vi rút máy tính, trục trặc mạng internet, các vấn đề ngân hàng, cập nhật trang web, tạm ngừng dịch vụ, trì hoãn hoặc hủy bỏ do sự gián đoạn của chính phủ;
 • các vấn đề không thể đoán trước hoặc không thể giải quyết được với các công nghệ hiện có;
 • các tình huống do bên thứ ba gây ra, bao gồm cả không phù hợp hoặc chậm trễ

5.5 Lỗi mạng, lỗi hệ thống, tấn công hack và các yếu tố không lường trước khác có khả năng gây ra doanh thu bất thường, gián đoạn thị trường và các bất thường khác có thể xảy ra. OKEx bảo lưu quyền hủy bỏ và / hoặc khôi phục các giao dịch trong một khoảng thời gian mà nó cho là đủ để giảm thiểu bất kỳ tác động thị trường bất lợi nào. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do đó.

5.6 Bạn biết rằng việc ngừng hoạt động công nghệ có thể xảy ra bất ngờ. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sự cố công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • mất, chậm trễ, gián đoạn hoặc sự cố khác của kết nối với Dịch vụ.
 • dừng, chậm, không phản hồi hoặc sự cố khác của Dịch vụ do quá tải.
 • trục trặc do Dịch vụ không có khả năng truy xuất dữ liệu cần thiết một cách chính xác từ bên thứ ba thông qua Internet.

5.7 OKEx nghiêm cấm các hành vi giao dịch không công bằng. OKEx bảo lưu quyền ban hành, theo quyết định riêng của mình, quyền kiểm soát điều hành đối với tài khoản của bạn, nếu bạn

 • có liên quan đến thao túng giá hoặc bất kỳ hành vi sai trái nguy hiểm nào khác đối với thị trường;
 • có thể gây hại cho những người dùng khác hoặc OKEx bằng cách khai thác các lỗ hổng của Dịch vụ hoặc bằng các phương thức không hợp lý khác;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà OKEx cho là có hại cho sức khỏe chung của thị trường.

OKEx cũng có quyền thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng tài khoản của bạn, hạn chế giao dịch, tạm dừng giao dịch, hủy giao dịch và lùi giao dịch để loại bỏ bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến tình trạng chung của thị trường. OKEx sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh khi hành động đó chống lại bạn.

6. Bồi thường

6.1 Bạn phải bồi thường cho OKEx về các hành động liên quan đến tài khoản OKEx và việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

6.2 Theo đây, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ OKEx vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ không đúng cách , bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba và / hoặc các hành động hoặc việc không sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cấp quyền sử dụng tài khoản OKEx của bạn hoặc truy cập trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào) do chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi điều hành hoặc bất kỳ Dịch vụ nào thay mặt bạn.

7. Khác

7.1 Nội dung của Thỏa thuận này cũng bao gồm các thông số kỹ thuật hệ thống khác nhau của OKEx, các thỏa thuận hoặc quy tắc khác trong phụ lục của Thỏa thuận này, Hướng dẫn Tùy chọn và các thỏa thuận và quy tắc liên quan khác liên quan đến Dịch vụ mà OKEx có thể ban hành tùy từng thời điểm. Sau khi nội dung trên được chính thức phát hành, nó là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và bạn cũng nên tuân theo nó. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa nội dung trên và Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu không có tuyên bố phản đối nào được đưa ra.

7.2 OKEx có quyền đơn phương sửa đổi Thỏa thuận này (bao gồm các nội dung trên) nếu cần thiết. Việc sửa đổi như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, nội dung sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của OKEx ngay lập tức. Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất được đăng trong đó để thông báo cho bản thân về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không chấp nhận nội dung sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ liên quan.

7.3 Bạn nên đọc Thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong đó rất cẩn thận. Nếu có bất kỳ điều gì bạn không hiểu trong Thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào được đề cập ở đây, bạn nên thảo luận vấn đề này với OKEx và tìm kiếm sự làm rõ cần thiết. Mọi liên lạc chính thức với bạn sẽ được thực hiện qua thư điện tử trừ khi có hướng dẫn khác. Các tài liệu sẽ được gửi cho bạn bằng thư điện tử và bạn nên tìm cách gửi bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi bằng phương thức tương tự. Bạn cũng sẽ có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Mọi giao tiếp chính thức với bạn, trừ khi có thỏa thuận khác, sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận hoặc bất kỳ thông báo nào như vậy và bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận hoặc các thông tin liên lạc đó (nếu có) sang tiếng nước ngoài, phiên bản tiếng Anh tương ứng sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin liên lạc và Thỏa thuận, Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng.

7.4 Việc thiết lập, hiệu lực, giải thích, thay đổi, thực hiện và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận người dùng này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Seychelles.

7.5 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa người dùng và OKEx, cả hai bên nên tìm cách giải quyết thông qua thương lượng. Tuy nhiên, nếu nỗ lực không thành công, cả hai bên nên đồng ý giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp thông qua cơ quan tư pháp Seychelles.

7.6 Tất cả các tiêu đề trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc đọc và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nó.

7.7 Thỏa thuận này không áp dụng cho người dùng Mô phỏng Giao dịch Quyền chọn.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map