1. Máy tính

Nếu bạn vẫn chưa quen với cách sử dụng máy tính và không biết cách chốt lời hoặc cắt lỗ ở mức giá hợp lý, bạn cần sử dụng máy tính để hỗ trợ việc tính toán của mình.

P&L tính toán:

Bạn cần chọn Loại: dài hoặc ngắn. Nhập mức đòn bẩy trong mục Đòn bẩy. Nhập giá mở, giá đóng và số tiền trong các mục Giá mở, Giá đóng và Số tiền. Nhấp vào Tính toán để bắt đầu tính toán. Sau đó, bạn có thể tính toán số tiền ký quỹ cần thiết, ước tính P&L và P&Tỷ lệ L.

Ví dụ: Bạn đã sẵn sàng mở các hợp đồng dài BTCUSD hàng tuần tương đương với 1 BTC. Đòn bẩy là 4x. Giá mở là 7.164 USD / BTC. Mệnh giá của mỗi hợp đồng là 100 USD / hợp đồng. Số lượng hợp đồng sẽ được mở là 7164 * 1/100 = 71 hợp đồng (làm tròn đến số nguyên gần nhất).

Ký quỹ = mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá mở / đòn bẩy = 71 * 100 / 7.164 USD / 4 = 0.2477 BTC. Khi bạn muốn thoát ở mức 8.000 USD, P của bạn&L = (mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá mở – mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá đóng cửa) = (71 * 100 / 7.164 USD – 71 * 100 / 8.000 USD) = 0,1035

P&Tỷ lệ L = P&L / ký quỹ = 0,1035 / 0,2477 = 41,80%

Phí giao dịch viên = (mệnh giá * số lượng hợp đồng) / giá mở * Tỷ lệ phí giao dịch viên

Mức phí khác nhau tùy thuộc vào hạng của bạn.

Đóng giá tính toán:

Bạn cần chọn Loại: dài hoặc ngắn. Nhập mức đòn bẩy trong mục Đòn bẩy. Nhập giá mở cửa, số tiền và ước tính P&L trong Giá mở, Số tiền và Ước tính Mục PL. Nhấp vào Tính toán để bắt đầu tính toán. Sau đó, bạn có thể tìm ra mức giá đóng cửa mà bạn muốn.

Bạn có thể chuyển sang Hiển thị P&Tỷ lệ L và bạn có thể đặt P&Tỷ lệ L để tìm ra mức giá đóng cửa bạn muốn.

Ví dụ: Bạn đã sẵn sàng mở các hợp đồng dài BTCUSD hàng tuần tương đương với 1 BTC. Đòn bẩy là 4x. Giá mở là 7.164 USD / BTC. Mệnh giá của mỗi hợp đồng là 100 USD / hợp đồng. Số lượng hợp đồng sẽ được mở là 7164 * 1/100 = 71 hợp đồng (làm tròn đến số nguyên gần nhất).

Nếu bạn mong đợi mức tăng là 0,5 BTC, giá đóng cửa được tính như sau:

P&L = (mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá mở – mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá đóng cửa)

0,5 = (71 * 100 / 7.164 USD – 71 * 100 / giá đóng cửa)

Giá đóng cửa = 14.458,33 USD

Ước tính tính giá thanh lý:

Bạn cần chọn Chế độ ký quỹ: chéo hoặc cố định và Loại: dài hoặc ngắn. Nhập mức đòn bẩy trong mục Đòn bẩy. Nhập giá mở, số tiền và ký quỹ đã thêm vào các mục Giá mở, Số tiền và Ký quỹ đã thêm. Nhấp vào Tính toán để bắt đầu tính toán. Sau đó, bạn có thể tìm ra giá thanh lý ước tính mà bạn muốn.

Ví dụ: Bạn đã sẵn sàng mở các hợp đồng dài BTCUSD hàng tuần tương đương với 1 BTC. Đòn bẩy là 4x. Giá mở là 7.164 USD / BTC. Mệnh giá của mỗi hợp đồng là 100 USD / hợp đồng. Số lượng hợp đồng sẽ được mở là 7164 * 1/100 = 71 hợp đồng (làm tròn đến số nguyên gần nhất). Bạn thêm 0,2 BTC vào tiền ký quỹ.

Giá thanh lý = (tỷ lệ ký quỹ duy trì + 1 – tỷ lệ phí) / (1 / giá mở trung bình / đòn bẩy +1 / giá mở trung bình + ký quỹ cộng thêm / mệnh giá / số lượng hợp đồng)

Ước tính giá thanh lý = (0,5% + 1) / (1 / 7.164 USD / 4 + 1 / 7.164 USD + 0,2 / 100/71) = 4.961 USD

2. Dữ liệu giao dịch

Dữ liệu giao dịch bao gồm một tập hợp các chỉ số hợp đồng. Bạn có thể nhấp vào Dữ liệu giao dịch để kiểm tra chi tiết.

Bạn có thể chọn tiền điện tử bạn muốn kiểm tra.

Tỷ lệ dài / ngắn BTC

Chỉ số này cho thấy tỷ lệ người dùng có vị thế mua ròng so với bán ròng trong một khoảng thời gian nhất định. Dữ liệu bao gồm dữ liệu của người dùng về hợp đồng tương lai hàng tuần, hai tuần và hàng quý cũng như hoán đổi vĩnh viễn (Dài / Ngắn được tính toán dựa trên vị trí BTC ròng của người dùng).

Nền tảng

Chỉ báo này cho thấy sự khác biệt giữa giá tương lai hoặc giá hoán đổi và giá chỉ số giao ngay. Tại một thời điểm nhất định, cơ sở = giá tương lai hoặc giá hoán đổi – giá chỉ số giao ngay.

Lãi suất mở và khối lượng giao dịch

Lãi suất mở: Tổng số tiền nắm giữ dài hạn và ngắn hạn của hợp đồng tương lai và hoán đổi vĩnh viễn với một tài sản cơ bản cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

Khối lượng giao dịch: Tổng khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai và hoán đổi vĩnh viễn với một tài sản cơ bản cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.

Taker Mua và Bán

Khối lượng mua chủ động: Khối lượng giao dịch của các lệnh mua đang hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể (lệnh mua của người mua), là lượng vốn vào.

Khối lượng bán chủ động: Khối lượng giao dịch của các lệnh bán đang hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể (lệnh bán), là lượng vốn chảy ra.

Chỉ số cảm xúc của nhà giao dịch hàng đầu

Chỉ báo này phản ánh tỷ lệ giữa các vị thế mua ròng và bán ròng được nắm giữ bởi 100 nhà giao dịch hàng đầu. Một tài khoản đang hoạt động được hưởng một phiếu bầu, bất kể quy mô vị thế của nó (chỉ những tài khoản đang giữ vị trí mới được tính là đang hoạt động).

Đã sử dụng ký quỹ trung bình của nhà giao dịch hàng đầu

Chỉ số này phản ánh cách 100 nhà giao dịch hàng đầu sử dụng tiền của họ trong tài khoản ký quỹ của họ. Không giống như Chỉ số Tâm lý Nhà giao dịch Hàng đầu (TTSI), chỉ báo này không cung cấp phản hồi dựa trên việc bỏ phiếu. Thay vào đó, nó được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm trung bình của khoản ký quỹ ban đầu được sử dụng bởi các nhà giao dịch hàng đầu đó.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me