Giao dịch giao ngay tiền điện tử – Lệnh Algo là gì?

Giới hạn dừng là gì

Thứ tự đường mòn là gì

Thứ tự tảng băng trôi là gì

Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là gì

Lệnh giới hạn nâng cao là gì

Algo Order là gì?

Algo order là một tập hợp các hướng dẫn để đặt giao dịch ở mức giá và khối lượng xác định trước. Tất cả logic của các đơn đặt hàng được cố định và giải thích rõ ràng trong tài liệu. Hướng dẫn sẽ được thực hiện theo các thông số đã xác định. OKEx sẽ không can thiệp thủ công vào quá trình thực hiện đơn đặt hàng.

Các công cụ giao dịch của Algo cho phép người dùng nhập trước thông tin giao dịch để tiết kiệm thời gian thực hiện khi đến đúng thời điểm. Người dùng cũng có thể sử dụng các công cụ giao dịch theo thuật toán để nhắc nhở về chiến lược giao dịch trong ngày, để tránh các đợt thực hiện tồi tệ do thị trường trực tiếp bị phân tán.

Lệnh Algo sẽ không được thực hiện nếu các điều kiện đặt trước không được đáp ứng. Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi sẽ không giữ tiền trong tài khoản của người dùng nếu một đơn đặt hàng bí mật được thực hiện. Tuy nhiên, lệnh thuật toán được kích hoạt sẽ bị hủy nếu tài khoản không có đủ tiền để thực hiện.

Bằng cách sử dụng các công cụ giao dịch theo thuật toán của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý với Thỏa thuận giao dịch Algo của chúng tôi.

1、 Giới hạn dừng

Giới hạn dừng là một tập hợp các hướng dẫn để đặt lệnh giao dịch theo các thông số được xác định trước. Khi giá thị trường mới nhất đạt giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt hàng theo giá và số lượng đã đặt trước.

Khi kích hoạt Stop-Limit, nếu số dư tài khoản của người dùng thấp hơn số tiền đặt hàng, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh theo số dư thực tế. Nếu số dư tài khoản của người dùng thấp hơn số tiền giao dịch tối thiểu, không thể đặt hàng.

Trường hợp 1 (Chốt lời):

Người dùng mua BTC với giá 6.600 USDT và tin rằng nó sẽ giảm xuống khi đạt 6.800 USDT, anh ta có thể mở một lệnh Stop-Limit ở 6.800 USDT. Khi giá đạt tới 6.800 USDT, lệnh sẽ được kích hoạt. Nếu người dùng có số dư 8 BTC thấp hơn số tiền đặt hàng (10 BTC), hệ thống sẽ tự động đăng đơn đặt hàng 8 BTC ra thị trường. Nếu số dư của người dùng là 0,0001 BTC và số tiền giao dịch tối thiểu là 0,001 BTC, thì không thể đặt hàng.


EN1.png

Trường hợp 2 (Cắt lỗ):

Người dùng mua BTC với giá 6.600 USDT và tin rằng nó sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 6.400 USDT. Để tránh bị lỗ thêm, người dùng có thể bán đơn đặt hàng của mình với giá 6.400 USDT khi giá giảm xuống 6.400 USDT.

EN2.png

Trường hợp 3 (Chốt lời):

BTC ở mức 6.600 USDT và người dùng tin rằng nó sẽ phục hồi ở mức 6.500 USDT. Để mua BTC với chi phí thấp hơn, khi nó giảm xuống dưới 6.500 USDT, lệnh mua sẽ được đặt.

EN3.png

Trường hợp 4 (Cắt lỗ):

BTC ở mức 6.600 USDT và người dùng tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng lên hơn 6.800 USDT. Để tránh phải trả BTC với chi phí cao hơn trên 6.800 USDT, khi BTC tăng lên 6.802 USDT, đơn đặt hàng sẽ được đặt vì giá BTC đã đáp ứng yêu cầu đặt hàng là 6.800 USDT trở lên.

EN4.png

2Thứ tự đường mòn

Đơn đặt hàng đường mòn cho phép người dùng thiết lập trước chiến lược cho những biến động đáng kể trên thị trường. Khi giá cuối cùng đạt đến giá thị trường tối đa (hoặc tối thiểu) sau khi lệnh theo dõi được gửi (1 ± tỷ lệ gọi lại do người dùng xác định), điều này sẽ kích hoạt lệnh được thực hiện trên thị trường.

Khi đơn đặt hàng Đường mòn được kích hoạt, nếu số dư tài khoản của người dùng thấp hơn số tiền đặt hàng, hệ thống sẽ tự động đặt hàng theo số dư thực tế. Nếu số dư tài khoản của người dùng thấp hơn số tiền giao dịch tối thiểu, không thể đặt hàng.

Trường hợp 1: Giá hiện tại của BTC là 19.000 đô la Mỹ. Người dùng tin rằng xu hướng thị trường chung vẫn là giảm nhưng giá sẽ phục hồi sau đó. Người dùng muốn thực hiện lệnh mua BTC khi 1) tỷ lệ phục hồi của thị trường vượt quá mức đặt trước "tỷ lệ gọi lại" và 2) giá thị trường vượt quá giá kích hoạt xác định trước.

Người dùng có thể đặt hàng đường đi như sau:

Giả sử thị trường biến động như sau:

Giá thị trường BTC đã giảm từ 19.000 đô la Mỹ và đạt mức thấp nhất là 17.800 đô la Mỹ. Và giá tăng trở lại 17,999 đô la Mỹ. Do đó, thị trường đã trả lại 1,11% từ mức giảm [(17999-17800) / 17800] = 1,11%

Lệnh đường mòn sẽ KHÔNG được gửi vì:

  • Tỷ lệ phục hồi thị trường (là 1,11%) > tỷ lệ gọi lại do người dùng xác định (là 1%). => điều kiện phù hợp
  • Giá thị trường (17999) < Giá kích hoạt do người dùng xác định (18000) => điều kiện chưa từng có

Tóm lại, đơn đặt hàng sẽ chỉ được gửi trong các điều kiện sau:

  • Đơn đặt hàng mua = 1) Giá thấp nhất thị trường <= Giá kích hoạt VÀ 2) Thị trường phục hồi >= gọi lại

Lệnh Bán = 1) Giá cao nhất thị trường >= Giá kích hoạt VÀ 2) Thị trường phục hồi <= gọi lại

3Thứ tự tảng băng trôi

Lệnh tảng băng là một loại lệnh thuật toán cho phép người dùng tránh đặt một lệnh lớn trong khi tránh trượt giá. Một đơn đặt hàng tảng băng tự động chia đơn đặt hàng lớn của người dùng thành nhiều đơn đặt hàng nhỏ hơn. Các đơn đặt hàng này sẽ được đưa ra thị trường theo giá chào mua và giá chào bán tốt nhất mới nhất cũng như các thông số do người dùng thiết lập. Khi một trong các đơn đặt hàng nhỏ hơn đã hoàn tất hoặc giá thị trường mới nhất đã chênh lệch đáng kể so với giá của đơn đặt hàng hiện tại, một đơn đặt hàng mới sẽ tự động được đặt.

Trường hợp 1: Một người dùng muốn mua 1.000 BTC và không muốn tăng chi phí nên họ đặt hàng tảng băng trôi:

Hệ thống sẽ tự động đặt hàng tảng băng trôi. Số lượng của mỗi đơn hàng sẽ là mức trung bình của một đơn hàng. Giá đặt hàng sẽ là giá mua mới nhất * (phương sai 1 giá). Sau khi đơn đặt hàng hoàn tất, một đơn đặt hàng mới sẽ được đặt. Khi giá thị trường cuối cùng vượt quá 2 * (phương sai của đơn đặt hàng), đơn đặt hàng trước đó sẽ bị hủy và một đơn đặt hàng mới sẽ được đặt.

Khi số lượng giao dịch bằng tổng số tiền đặt hàng, giao dịch tảng băng trôi đã được lấp đầy. Khi giá thị trường cuối cùng vượt quá giá mua cao nhất là 20.000 đô la Mỹ, lệnh băng trôi sẽ tạm thời bị dừng lại. Sau khi giá giảm xuống 20.000 đô la Mỹ, lệnh tảng băng trôi sẽ được đề xuất.

4Giá trung bình theo thời gian (TWAP)

Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là giá trung bình của một công cụ trong một thời gian cụ thể. TWAP là một chiến lược sẽ cố gắng thực hiện một đơn đặt hàng giao dịch theo từng phần số lượng đặt hàng trong những khoảng thời gian đều đặn theo chỉ định của người dùng. Mục đích của TWAP là giảm thiểu tác động của thị trường đối với các lệnh trong rổ.

Ví dụ 1: Người dùng muốn mua 1000 BTC và đặt hàng dưới dạng TWAP.

Giả sử sổ đặt hàng như sau:

Giả sử người dùng đặt Phương sai giá là 1%, Giá giới hạn mua tối đa do đó được đặt là 18.726,93 đô la * (1 + 1,00%) = 18.914,19 đô la. Sau đó, hệ thống sẽ tính toán số lượng bán tổng hợp hiện tại được đăng theo thứ tự trong đó giá thấp hơn 18.914,19 đô la đã đề cập (là 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Sau đó, hệ thống sẽ lấy tham chiếu về tỷ lệ quét do người dùng xác định để xác định kích thước đơn hàng cắt lát, trong trường hợp này, là 13,3BTC (266 * 5%).

Lệnh mua giới hạn cắt lát sẽ được đăng ở mức $ 18914,19 cho 13,3 BTC.

Tất cả số lượng đơn đặt hàng chưa được thực hiện sẽ không được đăng dưới dạng đơn hàng đang chờ xử lý mà sẽ bị hủy bỏ. Đơn đặt hàng sẽ được gửi lại theo khoảng thời gian do người dùng xác định với giá và số lượng cập nhật.

Trong trường hợp giá đặt hàng cắt lát đạt đến giới hạn giá tối đa / tối thiểu do người dùng xác định, đơn đặt hàng sẽ được gửi ở mức giá tối đa / tối thiểu như đã xác định. Lệnh đã nói sẽ tự động bị hủy nếu không có giá khớp trên thị trường.

Trong trường hợp số lượng đặt hàng cắt lát đạt đến số lượng đặt hàng tối đa / tối thiểu do người dùng xác định, đơn đặt hàng sẽ được gửi theo số lượng do người dùng xác định tương ứng.

5 、 Lệnh giới hạn nâng cao

Lệnh giới hạn nâng cao cung cấp thêm 3 tùy chọn lệnh so với lệnh giới hạn thông thường, bao gồm “Chỉ đăng”, “Điền hoặc Hủy” và “Ngay lập tức hoặc Hủy”. Lệnh giới hạn thông thường đã được mặc định là “Tốt cho đến khi bị hủy”.

  1. Chỉ Đăng: nó không bao giờ mất tính thanh khoản và đảm bảo người dùng sẽ là người tạo ra thị trường. Nếu đơn đặt hàng của bạn khớp với đơn đặt hàng đã có từ trước, thì đơn đặt hàng giới hạn chỉ sau khi đặt hàng của bạn sẽ bị hủy.
  2. Fill or Kill: nó đảm bảo lệnh mua / bán được thực hiện hoặc bị hủy hoàn toàn mà không thực hiện từng phần.
  3. Ngay lập tức hoặc Hủy bỏ: yêu cầu tất cả hoặc một phần của đơn đặt hàng phải được thực hiện ngay lập tức và bất kỳ phần nào chưa được thực hiện của đơn đặt hàng sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: nếu người dùng muốn mua BTC và sổ đặt hàng được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới:

  1. Nếu người dùng muốn thanh toán bằng phí nhà sản xuất, họ có thể chọn tùy chọn “Chỉ đăng” trong Lệnh giới hạn nâng cao. Nếu họ đã đặt giá mua là USD18737,00, lệnh sẽ không có tính thanh khoản vì họ là nhà tạo lập thị trường. Nếu giá mua là USD18737,25, lệnh sẽ được thực hiện với Mua (1). Nếu người dùng là người tham gia thị trường, đơn đặt hàng sẽ bị hủy bỏ;
  2. Nếu người dùng chọn tùy chọn “Điền hoặc Hủy”, hãy đặt giá mua là USD18800,00 và số tiền đặt hàng là 300 BTC, vì tổng số tiền trên sổ đặt hàng chỉ là 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), số tiền đặt hàng không được thực hiện (300-266 = 34 BTC) và sẽ bị hủy hoàn toàn. Nhưng nếu người dùng chỉ đặt hàng 200 BTC, lệnh sẽ được thực hiện tương ứng;
  3. Nếu người dùng chọn tùy chọn “Ngay lập tức hoặc Hủy”, hãy đặt giá mua là USD18800,00 và số tiền đặt hàng là 300 BTC, vì tổng số tiền trên sổ đặt hàng chỉ là 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC (300-266) không thể được thực hiện, lệnh sẽ chỉ thực hiện với 266 BTC và hủy 34 BTC chưa được thực hiện.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map